Informatie maatregelen coronavirus
Om invulling te geven aan de maatregelen die de overheid heeft aangekondigd zijn onderstaande besluiten door de kerkenraad genomen om het risico op verspreiding van het Corona-virus te beperken.
 

- De kerkdiensten zullen ook D.V. 29 maart in aangepaste vorm doorgang vinden. De eigen gemeenteleden worden geïnformeerd over de werkwijze om het aantal aanwezigen hierbij tot een minimum te beperken. Hen wordt de mogelijkheid geboden thuis (via website of luisterkastje) mee te luisteren. (Aanvullende praktische informatie hierover ziet u onder de tab Kerkdiensten - Liturgie)
- De kerkdiensten hebben door bovenstaande maatregel een beperkt/besloten karakter: We nodigen geen publiek en gasten uit en de luidklok zal ook niet te horen zijn voorafgaand aan de dienst.

- In het kerkgebouw gelden aangepaste voorschriften voor wat betreft de zitplaatsen en de onderlinge afstand (minimaal 1,5 meter) tussen de aanwezigen. Daarnaast wijzen we op de algemene hygiëne maatregelen en adviezen die door de landelijke overheid worden verstrekt.

- De diverse verenigingsactiviteiten, bijeenkomsten en de crèche zijn tot nader bericht afgelast.
- Met betrekking tot 
de invulling van de kerkdiensten en overige zaken worden de gemeenteleden en meelevenden per mail of telefonisch geïnformeerd.


Kerkklok
In het hele land luiden woensdagavond 18 en 25 maart vanaf 19.00 uur een kwartier lang de kerkklokken. Op deze wijze wordt door alle kerken een boodschap van 'hoop en troost' gegeven voor iedereen die te maken heeft met het coronavirus.
De kerkklokken zijn daarbij ook een oproep tot gebed en andere vormen van steun. "Voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen." De historische klok in de Ontmoetingskerk te Enkhuizen wordt ook voor dit doel geluid.

Nadere mededelingen volgen op deze pagina wanneer dat nodig is.