Hemelvaartsdag - Pinksteren 2024

Welkom (of luister mee *) Wanneer Begint om  Waar
  Hemelvaartsdag kerkdienst
   9 mei
 09.30 uur 
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12  
  1e Pinksterdag kerkdiensten   19 mei  09.30 en 16.00 uur
 Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12  
  2e Pinksterdag kerkdienst
   20 mei
 09.30 uur     Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12           .   


Door middel van deze korte video willen we je graag kennis laten maken met de inhoud van Pinksteren.

Lees hieronder een toelichting op de inhoud en betekenis van de Christelijke feestdagen.

Heb je vragen over het christelijke geloof? Mail ons gerust, of kijk eens verder op onze site.
Ook vind u op de site de mogelijkheid om zich aan te melden voor een Bijbelcursus of gratis Bijbel!

Een toelichting op het inhoudelijke verloop van een (zondagse) dienst leest u op 'Kerkdiensten'.
Bent u nog niet
in het bezit van een Bijbel? U kunt deze gratis aanvragen.

Lees ook de verdere informatie over onze 'Bijbelcursus'.

Of toch liever een persoonlijk gesprek of bericht?
U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Lees hieronder een toelichting op de inhoud en betekenis van de Christelijke feestdagen:


HEMELVAART EN PINKSTEREN

JEZUS’ WAARHEID VERSPREID
Jezus geboren. Jezus gestorven. Jezus opgestaan…Meer dan tweeduizend jaar geleden. Wie gelooft dat vandaag de dag nog? Hoe is het mogelijk dat zo’n ‘oud’ verhaal nog steeds voortleeft in mensen en deze boodschap nog steeds verspreid wordt over de aarde? Jezus is na Zijn opstanding nog veertig dagen op aarde gebleven. Regelmatig verscheen Hij aan Zijn volgelingen. Hij bemoedigde hen, want ze waren bang en zaten vol vragen en twijfels. De kruisdood van Jezus was in eerste instantie onbegrijpelijk voor hen. Ze hadden zelfs geprobeerd het tegen te houden. Toen dat niet lukte, zijn ze allemaal op de vlucht geslagen. Totdat Jezus, na Zijn opstanding, aan hen verscheen en ze herinnerd werden aan Jezus’ woorden over Zijn lijden en sterven. Toen pas gingen zij begrijpen dat dit zo moest gebeuren. Het sterven van Jezus was de enige weg tot redding; hun redding en die van vele anderen.

HEMELVAART
Na veertig dagen nam Jezus elf van Zijn volgelingen mee naar een berg. Daar sprak Hij Zijn laatste woorden tot hen: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga uit in deze wereld en vertel andere mensen over Mij. Zodat ook zij gaan verlangen naar een leven met God en een volgeling van Mij willen worden. Doop ze in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en blijf ze ook onderwijzen. En weet: Ik ben alle dagen bij jullie tot deze wereld zijn doel heeft bereikt.’ Na deze woorden verliet Jezus de aarde en werd Hij opgenomen in de hemel. Voor ons is de hemel een onzichtbare werkelijkheid. Het is de plek waar God woont en waar eenmaal alle gelovigen zullen zijn. Ook Jezus is daar en van daaruit regeert Hij de wereld.

PINKSTEREN
Zijn volgelingen bleven achter met een duidelijke opdracht: vertel deze goede boodschap overal. Maar hoe moesten ze dat gaan doen? Gelukkig had Jezus al eerder gezegd: ‘Ik ga terug naar Mijn Vader in de hemel, maar Ik zal jullie niet alleen achterlaten. Ik zal een Ander sturen om jullie te troosten, God de Heilige Geest. Hij zal jullie in alle waarheid leiden. Hij zal deze opdracht tot een goed einde brengen in en door jullie heen. Wacht, tot Hij gekomen is.’ Tien dagen hebben de volgelingen van Jezus gewacht en gebeden. Toen kwam de Heilige Geest tijdens het Pinksterfeest, het feest waarin werd gedankt voor de eerste oogst van het seizoen. Tijdens dit feest werden de volgelingen van Jezus vervuld met de Heilige Geest. Ze vertelden alle mensen over de komst van Jezus en het doel van Zijn lijden, sterven en opstanding uit de dood

Eerst Goede vrijdag en Pasen, dan ook Hemelvaartsdag en Pinksteren . . . ↓

JEZUS GESTORVEN EN OPGESTAAN.
Paasfeest, voor velen het feest van de lente, van vrolijke gele kleuren, chocolade eitjes en de paashaas. We genieten van een paar vrije dagen en van de eerste warme zonnestralen op onze winterhuid. Maar is dat wat christenen met Pasen vieren? En wat heeft Goede Vrijdag er eigenlijk mee te maken? En waarom is die vrijdag eigenlijk ‘goed’?

HET DOEL VAN JEZUS’ KOMST
Met kerst wordt de geboorte van Jezus gevierd. Hij kwam op deze aarde om mensen te redden en om Zijn hemelse Vader te eren. Jezus werd mens, maar bleef God.

JEZUS VOLGEN
Tijdens Zijn leven op aarde deed Jezus wonderen: Hij genas zieken, opende blinde ogen en bevrijdde mensen van occulte machten. Ook gaf Hij onderwijs en sprak met diepe wijsheid. Hij was bewogen met mensen, zocht hen en riep hen op om Hem te volgen. Hij maakte geen onderscheid tussen eerlijk of oneerlijk, tussen arm of rijk. Corrupte ambtenaren, eenzamen, prostituees, vissers, ouders, kinderen, soldaten: Hij ontving hen en at met hen. Zo liet Hij zien Wie God is en maakte Hij Zichzelf bekend als de beloofde Zoon, de Verlosser.

GOEDE VRIJDAG
Maar dat was niet alles. Een volmaakt leven leiden, was niet voldoende om de mens na de zondeval te verlossen van de zonde. Jezus moest als zondeloos Mens tóch sterven, dat was immers de voorwaarde in de overeenkomst tussen God en de mens. God kon de zonde niet door de vingers zien. In de Bijbel staat: ‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.’ (Jesaja 53:5) Op Goede Vrijdag werd Jezus -onschuldig- veroordeeld tot de meest vervloekte dood: het kruis! En hoewel Hij de macht had om Zichzelf te bevrijden, deed Hij dit niet. Hij wilde Zijn leven geven. Hiervoor was Hij in de wereld gekomen. Daarom bad Hij zelfs aan het kruis om vergeving voor Zijn moordenaars. Uiteindelijk waren Zijn laatste woorden: ‘Het is volbracht’. Daarmee zei Hij: ‘Vader, Ik heb gedaan wat U gevraagd heeft. Ik heb zondeloos geleefd tot Uw eer en Mijn leven gegeven. Ik heb de straf op de zonde gedragen, om velen daarvan te verlossen!’ Terwijl Jezus stierf aan het kruis, bereidde het Joodse volk zich voor op het Paasfeest (Pesach). Al eeuwenlang vierden zij tijdens dit feest de bevrijding uit Egypte, waar ze 400 jaar als slaven waren behandeld. En juist tijdens dit Paasfeest gebeurde er iets bijzonders!

PASEN
Want nadat Jezus drie dagen in het graf is geweest, stond Hij op uit de dood. God de Vader heeft Hem opgewekt als bewijs dat het offer dat Zijn Zoon had gebracht - Zijn leven - voldoende was. Hiermee was de weg terug tot God geopend. Dat is Paasfeest! Gods Zoon opgestaan uit de dood, als de Overwinnaar! Hierdoor kunnen mensen bevrijd worden van de macht van het kwaad en de zonde. Want Jezus Zelf heeft gezegd: “Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven; En iedereen, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven tot in eeuwigheid.” (Johannes 11 vers 25 en 26). Gelooft u dat?

WEDERKOMST

JEZUS KOMT TERUG
Heeft het zin om deze boodschap van God nog steeds te verspreiden? Jazeker, iedereen moet horen dat er redding is voor mensen die van God zijn vervreemd. Dat de zonde en de dood niet het laatste woord hebben.

GOD IS BEWOGEN MET DEZE WERELD
Door alle eeuwen is geprobeerd deze goede boodschap te verhinderen of te vernietigen. Maar tot vandaag is dat niet gelukt en het zal ook niet lukken. God Zelf staat daar voor in. God is trouw. En God is bewogen met deze wereld. Hij wil dat alle volken over Hem horen. Het is Zijn verlangen dat mensen uit alle volken gered worden door Zijn Zoon. Daarvoor heeft Hij de Heilige Geest gegeven. Die zal mensen ervan overtuigen dat deze boodschap de waarheid is en hen vernieuwen, zodat ze gaan verlangen naar herstel van de relatie met God, vergeving ontvangen voor hun zonden en gaan leven met en tot eer van Hem. Maar hoe relevant is dat nu, want iedereen sterft toch een keer.

EEN NIEUWE HEMEL EN EEN NIEUWE AARDE
God heeft een nieuwe hemel en een nieuwe aarde beloofd. Daar zal geen onrecht meer zijn, daar heerst de dood niet meer, daar is geen rouw en verdriet. Daar zal de mensheid weer tot zijn echte bestemming (doel) gebracht worden. Dat is weer een leven in échte vrijheid en vrede met God en Zijn nieuwe schepping! En voor iedereen die in Hem gelooft, is er na dit leven plaats bij God. Wanneer komt deze nieuwe hemel en nieuwe aarde?

WEDERKOMST
Jezus heeft gezegd dat Hij zal terugkomen. Wanneer, dat staat niet in de Bijbel. God weet dat alleen. Maar Jezus heeft gezegd dat er tekenen zijn waaraan je het kan merken: ‘Voordat Ik terugkom zijn er aardbevingen in verschillende plaatsen en (geruchten van) oorlogen. Ziekten en rampen. Ook zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal in geloof in God, die zal zalig worden.’ Maar ook zei Hij: ‘Wie niet in Mij gelooft is al veroordeeld. Hen wacht na de dood een eeuwigheid zonder God in duisternis en verlorenheid.’

BOODSCHAP VOOR U
Nu u dit leest komt daarom tot u en jou deze boodschap: God, Uw Maker, is bewogen met uw leven. Hij roept ook tot u: ‘Keer u om naar Mij en geloof in Mijn Zoon, Jezus Christus en u zult zalig worden!’


Gift: 

Een gift voor de kerk kunt u overmaken naar bankrekeningnummer NL30 RABO 0317 3571 31, t.n.v. Gereformeerde Gemeente te Enkhuizen o.v.v. Gift/Collecte Kerk.  Klik hier voor de directe betaallink - Kerk