- De werkzaamheden aan het kerkdak zijn afgerond. Om ons (ruim 110 jaar oude!) kerkgebouw te kunnen blijven gebruiken voor de zondagse eredienst en alle overige (kerkelijke) activiteiten was het dak hoognodig aan onderhoud toe. Onder andere werden hierbij de afdichting en (kil-)goten vervangen en is de constructie onder de dakpannen vernieuwd. Gelijktijdig zijn de beide torens van nieuwe leien voorzien. Voor verdere details: We houden u via de menutab KerkDak op de hoogte!
Steunt u ons ook ? bij de instandhouding van de monumentale Ontmoetingskerk: Graag ontvangen uw bijdrage of gift (*) via een bankoverschrijving naar rekeningnummer NL06 RABO 0106798596 t.n.v. Gereformeerde Gemeente te Enkhuizen onder vermelding van "actie kerkdak".
* De Gereformeerde Gemeenten hebben een ANBI-status: Als u een gift doet aan een goed doel mag u die aftrekken in uw belastingaangifte.  (Fiscaal nummer 824091875)


Informatie maatregelen coronavirus
Om invulling te geven aan de maatregelen die de overheid heeft aangekondigd zijn onderstaande besluiten door de kerkenraad genomen om het risico op verspreiding van het coronavirus te beperken.
 

- De kerkdiensten worden in aangepaste vorm gehouden. De eigen gemeenteleden zijn geïnformeerd over de werkwijze om het aantal aanwezigen hierbij te beperken. Hierbij conformeren we ons aan het protocol dat door ons kerkelijke bureau is opgesteld. Ook wordt de mogelijkheid geboden thuis (via website of luisterkastje) met de besloten uitzending mee te luisteren.
- Kom a.u.b. niet zonder uitnodiging naar de Ontmoetingskerk: Tot nader bericht kunnen wij helaas geen gasten verwelkomen in onze kerk. Bent u in de buurt op vakantie, heeft u een internetverbinding maar is er geen mogelijkheid om met uw eigen gemeente mee te luisteren dan kunt u (uitsluitend per email via de koster) een meeluistercode aanvragen.

- In het kerkgebouw gelden aangepaste voorschriften voor wat betreft de zitplaatsen en de onderlinge afstand (1,5 meter) tussen de aanwezigen. Daarnaast wijzen we op de algemene hygiëne maatregelen en adviezen die door de landelijke overheid worden verstrekt.

- Met betrekking tot de invulling van de kerkdiensten en overige zaken worden de gemeenteleden en meelevenden per mail of telefonisch geïnformeerd.

Heeft u een vraag? Maak dan graag gebruik van de contactpagina op deze site. 
 


Nadere mededelingen volgen op deze pagina wanneer dat nodig is.