"Van Ansjoviskerkje tot Ontmoetingskerk"

1865 - 2015: 150 jaar kleine kerkgeschiedenis van de huidige Gereformeerde Gemeente te Enkhuizen,

tegen de achtergrond van de plaatselijke en landelijke geschiedenis


Op zondag 22 november 2015 jl. mocht de Gereformeerde Gemeente te Enkhuizen gedenken dat de gemeente 150 jaar geleden werd geïnstitueerd. Een gedenken in dankbaarheid aan de Heere, Die ons tot hiertoe zo trouw heeft geleid.

Op 6 februari 2016 jl. werd een gemeentemiddag gehouden. Hierbij is het, door ons gemeentelid dhr. C. Kruk geschreven, herdenkingsboek ‘Van Ansjoviskerkje tot Ontmoetingskerk’ over de 150-jarige geschiedenis van onze gemeente gepresenteerd.

U kunt dit boek (ruim 500 pagina’s!) nu ook verkrijgen door € 32,50 (dit is inclusief de verpakkings- en verzendkosten) over te maken op rekeningnummer NL30 RABO 0317 3571 31 onder duidelijke vermelding van uw naam, adres, postcode en woonplaats. Het boek wordt dan door ons naar u opgestuurd.

Als u mee wilt dragen in de onkosten voor de uitgave van dit mooie herdenkingsboek dan kunt u uw gift overmaken op bovengenoemd rekeningnummer onder vermelding van “Herdenkingsboek”.